Verleden en heden Al is het misschien veel gezegd om te beweren dat het moderne leven op de boerderij centraal staat. Zo zijn er wel wat activiteiten te